U staat centraal

Het contact met u is direct en persoonlijk. Een afspraak met u maken wij bij u thuis en is niet perse gebonden aan kantoortijden. Bercq werkt met u samen. Bercq wil mensen emanciperen binnen eigen kunnen. Met oog voor de persoonlijke omstandigheden ziet Bercq wat uw mogelijkheden zijn, waar uw grenzen liggen en wat de stappen zijn om te zetten naar het beheersbaar maken. Dit gaat in overleg met u tijdens de kennismaking (intake). Bercq geeft u een advies waarin duidelijk wordt of in uw situatie actie eigen beheer met budget coaching kan worden aangepakt of dat budget beheer dan wel beschermingsbewind noodzakelijk is, al dan niet aangevuld met schuldhulpverlening.

Bercq hanteert een strikt privacybeleid. Hiervoor wordt De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WbP) nageleefd. We gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Bij aanvang van een traject budget coaching of bewind wordt een overeenkomst aangegaan. Hiermee verklaren wij naar elkaar dat u is uitgelegd wat uw rol is en die van ons. Hierin staat opgenomen dat wij zijn gehouden aan geheimhouding van uw privacy. U geeft door te tekenen toestemming aan Bercq welke informatie wel en niet te delen met derden. Informatie die voor overige partijen niet van belang is in het kader van het traject, wordt uitdrukkelijk niet gedeeld met derden. Tussen u en Bercq is een geheimhouding gewaarborgd.

Lees verder...

De kennismaking »