Hoe starten we

Regelmatig zeggen mensen dat zij zichzelf wel voor het hoofd kunnen slaan: Waarom heb ik niet eerder…Dat is zo. U had misschien eerder iets kunnen doen. U hebt voor uzelf redenen waarom u niets hebt gedaan. Uzelf op uw kop geven kan gezond zijn als maar duidelijk is waarom u kansen heeft laten liggen. U ziet dan dat het anders had gekund. Schuldgevoel zal verdwijnen naarmate de mogelijkheden duidelijk worden. Tijdens onze kennismaking, de intake, is hiervoor natuurlijk aandacht. Hoe is het zo gekomen, wat ging er allemaal aan vooraf. In welke aspecten had u zelf iets kunnen doen en wat is er gebeurd waarover u zich machteloos voelt?

De intake is niet bedoeld om uw schuldgevoel te verergeren. Of om uw keuzes of gedrag af te keuren. We werken naar een oplossing, niet alleen voor nu. Ook voor de toekomst. Dat daar nieuwe, andere keuzes en ook een ander gedrag bij horen, is een onderdeel van uw persoonlijke budgetplan.

Doel van het eerste gesprek is te komen tot een inventarisatie van de situatie: uw financiele situatie en uw leven op dat moment. Eventuele betalingsachterstanden en hoe het zo is gekomen. Er wordt een inschatting gemaakt, waarna de vervolgstappen kunnen worden gezet. Voor de eerste afspraak wordt 2 tot 2,5 uur gereserveerd.

De gesprekken zijn in principe bij iemand thuis. Mensen praten over het algemeen gemakkelijker in de eigen omgeving. Bij de start van het gesprek wordt uitgelegd wat de werkwijze is en hoe en wanneer budget coaching of bewind wordt ingezet. Ook komt aan de orde wat schuldhulp is, de werkwijze, privacy en de eventuele verslaglegging naar derden. Voor u wordt duidelijk welke vorm van hulp voor u het beste is. U staat centraal. Met het eerste gesprek zetten we een basisroute uit. Die is niet standaard. Wat maakt u mee, hoe gaat u om met stress. Zijn er andere stress-factoren door werk, familie-omstandigheden.

Samengevat komt tijdens onze kennismaking aan de orde:

  • Zijn er meerdere betalingsachterstanden, zo ja, welke (preferente/niet preferente)?
  • Hoe is het zover gekomen?
  • Hoe groot zijn de achterstanden?
  • In welke fase staan de aanwezige vorderingen (minnelijk, gerechtelijk)?
  • Heeft u inzicht en overzicht in de situatie
  • Welke relatie hebt u met geld
  • Is er sprake (geweest) van Wsnp of een negatieve BKR?
  • Hoe wordt de financiële administratie gevoerd?
  • Bent u (los van het geld) in staat de grip terug te krijgen en te houden?

Lees verder...

Beschermingsbewind »