Stabiliteit

Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel ter bescherming van meerderjarigen. Het gaat hierbij om het vermogen: geld en goederen. De bewindvoerder beheert uw vermogen of een deel daarvan. Uw financiele situatie wordt door Bercq stabiel gemaakt: vaste lasten worden betaald, uitkeringen worden aangevraagd en aan u wordt leefgeld uitgekeerd. U geeft hierbij uw financiën uit handen.

De bewindvoerder beheert een rekening op uw naam en u ontvangt op een ander rekeningnummer uw leefgeld. Dat kan wekelijks of maandelijks. Het kan zijn dat een familielid of vriend de financiën gaat regelen. Als dit niet kan, kunt u een verzoek indienen uw financiën over aan een bewindvoerder wanneer:

 • U zelf niet meer rondkomt
 • U een verstandelijke of lichamelijke beperking heeft
 • Psychische en/of sociale problemen heeft
 • Te maken heeft met verslavingsproblemen
 • Voor ouderen die te maken krijgen met beperkingen zoals dementie

Schuldenbewind
Bewind kan wenselijk zijn vanwege problematische schulden en/of verkwisting. Dit bewind heet dan schuldenbewind. Wanneer schuldhulp wordt aangevraagd, mag u geen nieuwe schulden maken. Dit is een harde eis naar de schuldeisers. Bercq begeleidt u in uw aanvraag voor schuldhulp. De administratieve zaken rondom de aanvraag voor schuldhulp dient u in met hulp van Bercq en uw schuldenlast wordt geinventariseerd. Zolang de financiën niet in balans zijn en u daarom nog geen schuldhulp kunt aanvragen, zorgt Bercq eerst voor die balans. Beschermingsbewind en schuldhulp zijn twee verschillende zaken. Bewind is er op gericht datuw inkomsten en uitgaven in balans zijn. Schuldhulp regelt met de schuldeisers afspraken over de betaling van de schulden.

De Kantonrechter
Een verzoek tot bewind blijft niet beperkt tussen u en de bewindvoerder. Een verzoek tot bewind wordt ingediend bij de kantonrechter. U kunt zelf een verzoek indienen bij de rechtbank maar ook een partner of familie (ouders, kinderen, kleinkinderen). In het verzoek wordt omschreven dat u tijdelijk of blijvend niet in staat bent uw financiële belangen te behartigen en te beschermen. Aan de hand van het verzoekschrift met bijbehorende stukken en eventuele zitting, besluit de kantonrechter over het verzoek. Wanneer een bewindvoerder aan wordt gesteld,  wordt het beheer van de financiën uit handen genomen. Dit wil zeggen dat het inkomen , of een deel van het vermogen, onder bewind wordt gesteld. Als het vermogen van iemand onder bewind staat, dan noemen we deze persoon ook wel de onder bewind gestelde. De bewindvoerder wordt door de kantonrechter gecontroleerd op de kwaliteit en jaarlijks legt de bewindvoerder verantwoording af aan de kantonrechter (Rekening en Verantwoording).

Werkzaamheden van een bewindvoerder

 • Het aanvragen van het bewind.
 • Het regelen van de persoonlijke financiële huishouding van de cliënt.
 • Inkomensreparatie.
 • Ervoor zorgen dat de vaste lasten, zoals huur en energiekosten, betaald worden.
 • Contacten onderhouden met instellingen.
 • Aanvragen van uitkeringen, bijstand en diverse toeslagen (zoals voor de huur en de zorg).
 • Bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen.
 • Eenvoudige belastingaangifte box 1 verzorgen.
 • Betalingsregelingen treffen bij een beheersbare schuldenlast.
 • Aanvragen van schuldhulpverlening bij regelbare problematische schulden, de voorbereidende werkzaamheden.
 • Vragen beantwoorden tijdens telefonisch spreekuur.
 • Ieder jaar rekening en verantwoording afleggen bij de kantonrechter.
 • Leefgeld per maand of per week overmaken.

Neem contact met ons op.

manon@bercq.nl